top of page

A PROFESSIONAL TEACHER AT YOUR SERVICE

อาจารย์เย

  • จบ Actuarial science จาก Curtin university, Australia

  • Examที่ผ่าน : P FM MFE C MLC MAS1

  • ปัจจุบันเป็นครูสอนเต็มเวลา ประสบการณ์สอน 4 ปี

รีวิวของเรา

ได้ลงเรียนเล่มFM ก่อนสอบเพียงแค่ไม่กี่เดือน ระหว่างที่เรียน รู้สึกไม่เครียดไม่กดดัน และสามารถถามคำถามได้ทุกคำถาม

 

ตอนเรียนมีการช่วยสอนทำโจทย์ในแบบที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายกว่าการนั่งอ่านตำราเอง

 

ทำให้เรียนรู้วิธีการทำโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และเมื่อเจอสนามจริง ก็ทำได้ในระดับนึงเพราะได้เตรียมพร้อมไปอย่างดีแล้ว

ชุ้มชื่น

เป็นการสอนที่ไม่ค่อยเหมือนกับในตำรา แต่ใช้งานได้เหมือนกัน เข้าใจได้ง่ายกว่า ทำให้มีแรงกระตุ้นที่น่าสนใจให้กับเรา และทำให้แรงใจที่จะสอบมีมากกว่านั่งศึกษาด้วยตัวเอ

เฟิส

bottom of page